Interjú a cégvezetővel:

Kérem hallgassa meg!

 

Partnereink:

OP BHT

Hírek, aktualitások

2016. 05. 14. 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című (VEKOP-2.1.7-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint. A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatóak. A projektek minimum 10 millió - maximum 80 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Kizárólag a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekteket támogatják. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2016. július 15. ig lehetséges várhatóan.

2016. 01. 07. 

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás felfüggesztése

A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. január 11-i határnappal felfüggeszti a fenti, - GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívást!

2015. 12. 27. 

BOLDOG ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Aktuális pályázatok

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése - GINOP-1.2.1-15 és GINOP-1.2.2-15

  Támogatás célja:

  A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. A célcsoportba azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

  Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek!

  Támogatás mértéke: max. 50%

  Támogatás összege: min. 50millió Ft, max. 500 millió Ft.

  Pályázók köre:

  • mikro-, kis-, és középvállalkozások

  Méret:

  Támogatási kérelmet nyújthatnak be melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

  Iparág:

  Támogatási kérelmet nyújthatnak be a magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, (külön dokumentumban) és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

  Kizáró okok, speciális feltételek:

  Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

  *amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az elő-társaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

  *amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.

  *amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

  *amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a nem az „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből származik.

  A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt  tevékenységek fejleszthetőek.  

  Kötelező vállalások:

  *Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá (a negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.). Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

  *Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

  Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel, érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

  *az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).

  *az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni.

  Támogatható tevékenységek köre:

  A pályázat a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését támogatja. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  *Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) (min. 50%)

  *Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) - önállóan nem támogatható (max. 25%)

  *Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

  *Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

  *A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

   A projektben kötelező elem a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése!

   Elszámolható költségek köre:

  *Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (min. 50%):

  §  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

  §  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

  §  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

  §  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

  *Anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%):

  §  technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

  §  eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

  §  eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

  §  eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

  *Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

  §  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége

  §  az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás).

  *Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése:

  §  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

  §  közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

  §  közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,

  §  a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségei,

  §  közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások.

  *Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

  §  termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

  §  immateriális javak (licenc) költségei,

  §  testreszabás költségei,

  §  migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

  §  betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),

  *Termelőeszközhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

  §  azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,

  §  az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

  §  azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

 • Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása - GINOP-1.3.1-15

  Támogatás célja:

   A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások

  nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenését támogató Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

   

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint.

   A támogatott támogatási kérelmek várható száma 550 - 600 db.

   

  Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek!

  Támogatás mértéke: max. 50%

  Támogatás összege: min. 1,5 millió Ft, max. 20 millió Ft.

                                                                                                                    

  Pályázók köre:

  • mikro-, kis-, és középvállalkozások

   

  Méret:

  Támogatási kérelmet nyújthatnak be melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt.

   

  Iparág:

  Támogatási kérelmet nyújthatnak be melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

   

  Kizáró okok, speciális feltételek:

   

  Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

   

  *amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,

  *amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét;

  *amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;

  *amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;

   

  A projekt keretében kizárólag az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek fejleszthetőek.

   

  Kötelező vállalások:

  *Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

  *Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy egy, a külkereskedelmi tevékenységért felelős személynek a projekt befejezését követő 3 évig a munkakörében szükséges maradnia.

  *Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.

  *Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

   

  Támogatható tevékenységek köre:

  A pályázat a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését támogatja. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

  a)   Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység

  b)   Külföldi árubemutató szervezése (Csekély összegű támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység

   

  Az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

  c)   Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként) - önállóan nem támogatható

  d)   Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható

  e) Tanácsadás igénybevétele (KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként) – önállóan nem támogatható

  f)    Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként) – önállóan nem támogatható

  g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható

  h)   Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként) – önállóan nem támogatható

   

  Elszámolható költségek köre:

  *Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

  Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő

  *beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

  *kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek,

  *kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

  *területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek

  *Magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezése

  Külföldi árubemutatóhoz kapcsolódó

  *terembérlet díja

  *dekorációs költségek

  *technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, internet csatlakozás stb.)

  *sajtótájékoztató költsége.

   

  *Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

  *marketingakciók költsége,

  *marketingeszközök (többször használatos) elkészítése, beszerzése, formatervezés,

  *grafikai tervezési és fordítási költségek,

  *árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács igénybevétele,

  *árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei,

  *árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.

  *Online megjelenés támogatása

  *idegen nyelvű honlap kialakításához kapcsolódó:

  -domain név regisztráció,

  -webtárhely,

  -szoftverek,

  -programozás és betanítás díja.

   

  *Tanácsadás igénybevétele (max. 5%)

  *A külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás díja, amely azonban nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

  *Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható)

  *Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége

  *szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének költsége,

  *minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek

  *Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként)

  *szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás igénybevétele,

  *a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei.

   

 • Iparjog GINOP-2.1.3-15
  A Felhívás célja az újító ötletek szellemi tulajdonvédelmének, hazai, illetve nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

  Kiknek szól a pályázat elsősorban?

  • Pályázhatnak Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, 
  • illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei;
  • költségvetési szervek, 
  • költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei; 
  • jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.

  Mely célkitűzések támogathatóak?

  Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését. A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt megvalósítása – meghatározott feltételek teljesülése esetén és saját felelősségre – legkorábban 10 hónappal a támogatási igény benyújtását megelőzően kezdhető el.

  Mely tevékenységek támogathatóak?

  • Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek: iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó kutatási szolgáltatások, hazai és külföldi iparjogvédelmi bejelentés, 
  • a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása, európai szabadalom hatályosítása, vagy oltalom fenntartásával kapcsolatos tevékenységek (legfeljebb 3 éve megadott szabadalom esetén); 
  • Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások; 
  • Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek: adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését. 
  • A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges.

  A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iparjog” című (GINOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás részeként rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.
  A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.

  A pályázat felhívás elérhető:
  http://palyazat.gov.hu/megjelent_az_iparjog_cimu_felhivas

   

  További információért keresse munkatársunkat bizalommal.

 • Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés - GINOP-2.1.7-15

   

  A Felhívás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez. A pályázat célja a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése.

   

  A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

   *projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;

  *a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

  *a projektek új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik a vállalati szférában.

   

  • A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft.
  • A támogatott támogatási kérelmek várható száma 150-2000 db.
  • A pályázatokat 2016. január 11-től lehet benyújtani folyamatosan február 29-ig.

   

  A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

   - prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása (továbbiakban: prototípusfejlesztés),

  - a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

   

  A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani.

  A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek - technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;

  - jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;

  - üzletileg hasznosíthatóak;

  - valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.

   

  Támogatható tevékenységek bemutatása:

  Önállóan támogatható tevékenységek:

   Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)

   a) Kísérleti fejlesztés: Kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható!

   Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése.

  Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

   Támogatást igénylők köre:

  Mikro-, kis- és középvállalkozások,

  amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.

   Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

  GINOP-2.1.7-15 Felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.1-15 Felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban

   

  A támogatás mértéke, összege:

   

  a) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 130 millió forint.

  b) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.

   A támogatás mértéke támogatást igénylőnként:

   

  Támogatási kategória

  Mikro- és kisvállalkozás

  Középvállalkozás

  Kísérleti fejlesztés

   

  45%

  35%

  Kísérleti fejlesztés alábbi esetben: az eredmények terjesztése

   

  60%

  50%

  Csekély összegű (de minimis) támogatás

  70%

  Regionális beruházási támogatás

  35-70%

  Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

  50%

   

   Előleg igénylése:

  Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke:

  a) legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 75%-a,

  b) az 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a projekt megítélt támogatási összegének 40%-a.

   

  Az elszámolható költségek köre:

   

  Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 40%-a)

   

  1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

   

  a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

  i) Munkabér, megbízási díj,

  ii) személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

  iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

   

  2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

  a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja: - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás 50%-át.

   

  3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

  a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

  i) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

   

  4) Beruházási költségek:

   

  a) Eszközbeszerzés költségei

  i) Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).

  b) Immateriális javak beszerzésének költsége

  i) Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

   

  Az immateriális javak elszámolható költsége a regionális beruházás jogcímen elszámolt ilyen költségekkel együttesen nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át.

   

  Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

   

   

  1) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek:

   

  A projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek a megvalósítási időszak alatt is elszámolhatóak, amennyiben a megvalósítás egyes fázisainak előkészítéséhez kapcsolódnak.

  a) Közbeszerzési költségek

  i) A közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál.

   

  2) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek:

   

  A projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át. A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a következő tételek számolhatóak el:

   

  a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

  i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai:

  * munkabér, megbízási díj,

  * személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

  * foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

   

  b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

  i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja.

   

  3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

  a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

  i) Hazai oltalomszerzés költségei:

  *A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei az alábbiak szerint:

  *újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb 100.000 Ft/eljárás,

  *oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának költsége: legfeljebb 350.000 Ft/eljárás,

  *dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb 50.000 Ft/eljárás,

  *érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére: legfeljebb 100.000 Ft/eljárás,

  *kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok költsége (nem ügyvivői szakmai): legfeljebb 50.000 Ft/eljárás.

  *hatósági igazgatási szolgáltatási díjak 19/2005.(IV.12.) GKM rendelet alapján:

  *bejelentési és kutatási díj,

  *bejelentési díj.

  *fordítási díj (2,0 Ft/karakter).

  *hatósági igazgatási szolgáltatási díjak:

  *bejelentési díj:

   

  (i) hazai elsőbbségi bejelentés díja,

  (ii) külföldi bejelentés díja,

  iii) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 5.000.000 Ft értékben elszámolható).

  iv) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:

   

  *grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan),

  *árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele.

   

  b) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

  A Felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több mint 0,5%.

   

  c) Marketing költségek

  i) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő

  *beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

  *kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),

  *kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

   

  *területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás).

  ii) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

  *marketingeszközök elkészítése, beszerzése,

  *média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.

   

  d) Egyéb szolgáltatási költség

  i) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

  *árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.

   

  4) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

  a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

  i) Marketing munkatárs bérköltsége:

  *munkabér, megbízási díj,

  *foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

   

  b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

  i) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:

  *árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei (legfeljebb két fő részére),

  *szállásköltség (legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára).

   

  5) Általános (rezsi) költségek:

  a) Egyéb általános (rezsi) költség

  i) Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához és az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 1%.

   

   

  Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási költségek

  1) Eszközbeszerzés költségei:

  a) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.)

  i) A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható.

  ii) Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.

  iii) Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

   

  2) Immateriális javak beszerzésének költsége:

   

  a) A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke

  i) A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke elszámolható.

   

   

  A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében

   

  1) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

  a) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek:

  Tanácsadás igénybevétele: A külső szakértő szervezet által nyújtott, marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

   

  A tanácsadási szolgáltatások költségei összesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.